Wybierz język: polski

Terapia ręki

Terapia ręki, ma na celu wypracowanie prawidlowej grafomotoryki u dzieci przedszkolnych oraz szkolnych.
 

Zajęcia kompensacyjne z zakresu wiedzy i umiejętności:

Klas 1-3:

  • pomoc w przyswajaniu materiału szkolnego
  • wsparcie w odrabianiu zadań domowych
  • doskonalenie pisania ze słuchu,czytania oraz poslugiwania się tabliczką mnożenia.

Klas 4-6

  •  zajęcia skierowane na rozwój koncentracji niezbędnej w procesie uczenia się z wykorzystaniemnowych technologi (biofeedbeck).