Wybierz język: polski

Komunikacja alternatywna AAC

„Gdy dziecko nie mówi, to nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia”

Pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu polega na wybraniu odpowiedniego sposobu komunikacji.

 • Piktogramy – Pictogram Ideogram Communication (PIC)

System zawiera ok. 1300 znaków. Składa się z rysunków przedstawiających białe sylwetki na czarnym tle. W większości rysunki przedstawiają realne przedmioty, miejsca, postacie. Czasowniki są prezentowane za pomocą postaci wykonujących określone czynności. System ten zawiera również symbole prostych cech, sytuacji społecznych (świat, zdarzeń), stosunków przestrzennych, pojęć liczbowych. Jest odpowiedni dla dzieci będących na poziomie myślenia konkretno-obrazowego oraz dla osób posługujących się ograniczoną liczbą pojęć abstrakcyjnych. Ze względu na duży kontrast i czytelność system PIC jest przydatny dla osób z zaburzeniami percepcji wzrokowej.

 • Picture Communication Symbols (PCS)

System PCS składa się z kolorowych obrazków symbolizujących wiele pojęć: przedmioty, czynności, cechy, uczucia, stany emocjonalne, stosunki przestrzenne, liczby; łącznie ok. 9000 znaków. Niektóre symbole zostały przygotowane w kilku wariantach, aby użytkownik mógł wybrać dla siebie najbardziej odpowiedni. Wiele z nich jest przedstawionych w wersjach mniej lub bardziej abstrakcyjnych, co pozwala na korzystanie z nich osobom na różnym poziomie rozumienia. Istnieje również baza symboli PCS zawierająca czarne kontury prostych rysunków na białym tle. Można je w razie potrzeby dowolnie wypełniać kolorami.

Kto może potrzebować AAC?

Użytkownikami wspomagających sposobów porozumiewania się są dzieci, młodzież i dorośli, którzy słyszą, ale nie mogą nauczyć się mowy lub nie mogą jej używać przez całe życie lub tylko w pewnym okresie. Są to m.in. osoby z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, chorobami genetycznymi, ale także osoby po urazach mózgu. W stosunku do małych dzieci z zaburzeniami rozwoju, u których mowa nie rozwija się o czasie używa się komunikacji wspomagającej, aby utorować rozwój języka i mowy, jeśli tylko warunki neurobiologiczne u dziecka na to pozwolą.

ZALETY STOSOWANIA AAC

 • dziecko lepiej rozumie świat i to co do niego mówimy, dzięki temu czuje się bezpieczniej

 • dziecko dokonuje wyborów, dzięki temu jest niezależne i samodzielne

 • dziecko może wyrażać swoje prośby i potrzeby; być lepiej rozumianym przez inne osoby

 • dziecko może rozmawiać nie tylko z mamą/tatą, ale też np. ze swoim terapeutą – poszerza się w ten sposób krąg partnerów komunikacyjnych

 • rozwija się poznawczo – poznaje nowe rzeczy, zdobywa nowe informacje

 • dziecko może mówić nam o tym co było lub o tym co będzie – może nam opowiedzieć o swoich urodzinach; o wycieczce do ZOO

 • może zadawać nam pytania

 • może aktywnie uczestniczyć w sytuacjach komunikacyjnych; nie pozostaje bierne

 • symbole AAC są idealnym sposobem na pokazanie dziecku, że jego sposób komunikacji „działa” i w ten sposób motywować dziecko do mówienia

 • symbole AAC są pomocne dla dzieci, które mówią słabo; pomagają w byciu zrozumianym

 • symbole AAC wzmagają gotowość i motywację komunikacyjną

 • na końcu, w sytuacji braku pojawienia się mowy, są one alternatywą dla komunikacji

Badania różnych użytkowników AAC (dzieci z mózgowym porażeniem, zespołami genetycznymi, autyzmem) potwierdzają, że zapewnienie dziecku wspomagającej komunikacji prowadzi do pojawienia i poszerzenia się mowy czynnej. Badania nie wskazały negatywnego wpływu na mowę dziecka.

Organizacja zajęć:
Czas trwania zajęć 60 minut.
Zajęcia powinny być prowadzane regularnie.