Wybierz język: polski

Manualne torowanie głosek

Metoda pozwalająca na torowanie ruchu narządów artykulacyjnych w celu wywołania sylab, z których budowanie są wyrazy a później zdania. Odbywa się to poprzez odpowiednie ułożenie narządów artykulacyjnych przez terapeutę.

Praca terapeutyczna obejmuje również:
1. Naukę języka;
2. Naukę zadawania pytań;
3. Naukę czytania ze zrozumieniem (metodą prof. Jagody Cieszyńskiej);
4. Naukę pisania;
5. Naukę dokonywania wyborów;
6. Naukę podstawowych pojęć matematycznych
7. Ćwiczenia słuchowo – językowe;
8. Naukę zastosowania zdobytych umiejętności w życiu;
9. Naukę dostosowania się do norm;
10. Opracowanie pytań i poleceń stosowanych w terapiach wspomagających;
11. Wsparcie rodziców;
12. Opracowanie indywidualnych programów językowych dla dzieci.