Wybierz język: polski

Metoda krakowska

Terapia funkcji poznawczych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi.

Założenia: stymulacja wszystkich funkcji poznawczych oraz rozwoju intelektualnego dziecka. Ważne jest osiąganie kolejnych etapów rozwoju poznawczego dziecka jak i mowy.

Terapia korzysta z wiedzy nauk neurobiologicznych, uwzględniających neuroplastyczność mózgu, ukształtowanie i funkcje półkul mózgowych. Terapia wykorzystuje możliwość uczenia się układu nerwowego dziecka. Metoda zakłada, że rozwój dziecka determinowany jest przede wszystkim doświadczeniem jakie zdobywa dziecko w toku indywidualnego rozwoju. Takim doświadczeniem jest m.in. terapia dziecka.

Elementy terapii metodą krakowską:  

 • terapia funkcji słuchowych;

 • terapia funkcji wzrokowych;

 • stymulacja funkcji motorycznych;

 • stymulacja zabawy dziecka;

 • stymulacja lewej półkuli mózgu;

 • stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych;

 • terapia z uwzględnieniem ręki dominującej;

 • terapia zachowań społecznych z uwzględnieniem dostosowania się do reguł;

 • stymulacja pamięci;

 • Gesty Artykulacyjne (GA);

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania ®;  

 • Dziennik wydarzeń;

 • ćwiczenia kategoryzacji;

 • ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo – skutkowego;

 • ćwiczenia myślenia przez analogię.


W terapii stosuje się wszystkie wyżej wymienione elementy.
Metoda została opracowana przez Zespół Katedry Logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka. Twórczynią jest Profesor Jagoda Cieszyńska.