Wybierz język: polski

Warsztaty i szkolenia

Zapraszamy na warsztaty tematyczne dla rodziców, nauczycieli, osób dorosłych pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz posiadane umiejętności. Poniżej przedstawiamy najbliższe zajęcia warsztatowe.

ZAPISY - Wczesna stymulacja rozwoju dzieci z grupy ryzyka - terapia neurorozwojowa
Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców / nauczycieli dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy jak i dzieci z problemami np. porażenie mózgowe, opóźnienie rozwoju . Tematyka szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu ogólnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem...

ZAPISY - Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym bazująca na mechanizmach neurobiologicznych.
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców oraz nauczycieli, chcących poznać metody i techniki stymulacji rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców / nauczycieli dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy jak i dzieci z problemami...

ZAPISY - Komunikacja alternatywna
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców oraz nauczycieli, chcących poznać podstawy komunikacji alternatywnej (AAC). Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców / nauczycieli dzieci z problemami...

12.02.2014r. - Wczesna stymulacja rozwoju dzieci z grupy ryzyka - terapia neurorozwojowa
Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców / nauczycieli dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy jak i dzieci z problemami np. porażenie mózgowe, opóźnienie rozwoju . Tematyka szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu ogólnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem...

27.11.2013 - Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym bazująca na mechanizmach neurobiologicznych.
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców oraz nauczycieli, chcących poznać metody i techniki stymulacji rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców / nauczycieli dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy jak i dzieci z problemami...

25.10.2013 - Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym bazująca na mechanizmach neurobiologicznych.
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców oraz nauczycieli, chcących poznać metody i techniki stymulacji rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców / nauczycieli dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy jak i dzieci z problemami...

18.09.2013 - Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców:
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?
- o sztuce komunikacji z dzieckiem.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców, chcących poprawić komunikację między sobą a dziećmi tak, by sposób w jaki porozumiewają się z dzieckiem sprzyjał osiąganiu wspólnych celów. Warsztaty mają na celu...

21.09.2013 - „Bliżej siebie” gestaltowski warsztat rozwoju osobistego.

Serdecznie zapraszamy każdą osobę pragnącą odbyć podróż do swojego wnętrza. To zaproszenie, by zwolnić, zatrzymać się i głębiej spojrzeć w Siebie - niespiesznie, uważnie.  Poprzez nowe doświadczenia, w atmosferze życzliwości i zaufania, będziemy próbowali...