Wybierz język: polski

Nasi specjaliści

mgr Joanna Gamrat - Specjalista Neurologopeda, Logopeda Dyplomowany, Oligofrenopedagog, Trener Biofeedback.

Wykształcenie:

 • Studia Podyplomowe Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Neurologopedii.

 • Studia Podyplomowe GWSP im. Ks. Kard. Augusta Hlonda w zakresie "Oligofrenopedagogika i Metody Korekcyjno - Kompensacyjne".

 • Studia Podyplomowe Uniwersytetu Śląskiego w zakresie „Logopedia i Glottodydaktyka z Terapią Pedagogiczną”.

 • Studia magisterskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunek: Pedagogika.


Doskonalenie zawodowe na kursach i warsztatach:
Posiadane Certyfikaty:

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu. Warsztat prowadzony przez dr Martę Korendo.

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją). Warsztat prowadzony przez dr Zdzisławę Orłowską - Popek.

 • Manualne Torowanie Głosek ® pod kierunkiem Elżbiety Wianeckiej.

 • Test SON – R 2,5 – 7 – badanie i interpretacja wyników. Warsztat prowadzony przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską - Rożek.

 • Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci - terapia neurobiologiczna. Warsztat prowadzony przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską - Rożek.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - konferencja.

 • Certyfikat „Trener EEG - biofeedback”.

 • Nie - zgrane dziecko: "Zrozumieć zaburzenia przetwarzania senso - motorycznego" prowadzone przez Carol Stock Kranowitz USA.

 • A Three Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, prowadzone przez Renee Roy HILL USA.

 • Certyfikat „Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków”.

 • Symultaniczo - sekwencyjna nauka czytania prowadzona pod kierunkiem Dyrektora Merytorycznego Prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej.

 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej. Ośrodek leczniczo - rehabilitacyjny OTTOPRODENT Wrocław pod Kierunkiem dr Teresy Kaczan.